Elektroinštalačný materiál od firmy MOELLER

oddel

Nový rad výkonových ističov PMC firmy Moeller
Firma Moeller prichádza na trh s novým radom výkonových ističov PMC1, 2 a 3, ktoré sú konštruované pre prúdy od 40 do 630 A. . Ističe PMC sú súčasťou širokej ponuky prístrojov výkonového istenia Moeller a doplňujú tak sortiment výrobkov orientovaných na konkrétne skupiny zákazníkov.

Rozvádzače Moeller s diaľkovým ovládaním
Kompaktné a modulárne rozvádzače vn do 25 kV, 630 / 1 250 A s izoláciou SF6 sú určené pre oblasť distribúcie el. energie a priemyselné použitie pri požiadavkách na minimálne rozmery a bezúdržbovú prevádzku. Vzhľadom na malé rozmery sú ideálnym riešením pre umiestnenie v kioskových trafostaniciach.
Výhody:
- vysoká bezpečnosť obsluhy
- bezúdržbové prevedenie
- malé rozmery
- nenáročná rýchla montáž a obsluha

oddel

Prepäťová ochrana MOELLER

Nové riešenia prepäťovej ochrany od spoločnosti Moeller
Väčšina nebezpečných prepätí v elektrickej inštalácii, ktoré môžu poškodiť alebo narušiť činnosť zariadení, sa vyskytujú v dôsledku blízkych alebo vzdialených atmosférických výbojov. Ďalšou najčastejšou príčinou vzniku prepätí sú spínacie pochody zariadení pripojených k elektrickej inštalácii budov. Môžu dosiahnuť hodnotu, ktorá niekoľkonásobne prekračuje rázovú odolnosť zariadení. Aby sme zabránili ich poškodeniu, používa sa vo vnútri budovy trojstupňový systém prepäťovej ochrany: triedy B, C, D (podľa DIN VDE 0675) alebo triedy I, II, III (podľa IEC 61643-1).

 

 

oddel

Stiahnite si aktuálny maloobchodný cenník ...

oddel