Elektroinštalačný materiál od firmy OBO Bettermann

oddel

Vypínače, zásuvky, káblové príchytky, distančné úchytky, svorky, ODB krabice, vývodky, redukcie, tesnenia, zľaby atď.

Perfektné riešenia pre všetky odbory elektroinštalácií . Túto požiadavku realizuje podnikateľská skupina BETTERMANN s zhruba 30.000 výrobkov svojho obsiahleho výrobného programu s viac ako 2.000 pracovníkmi po celom svete. OBO je firma s vedúcou pozíciou na trhu v oblasti:

oddel

  OBO TBS system
  OBO KTS System
  • VBS Spojovacie a upevňovacie systémy
  • TBS Systémy ochrany pred transientními javmi a bleskmi
  • KTS Káblové nosné systémy
  • BSS Systémy protipožiarnej ochrany
  • LFS Systémy ukladania káblových vedení
  • EGS Systémy inštalačních přístrojov
  • UFS Podlahové systémy

 

oddel

Stiahnite si aktuálny maloobchodný cenník ...

oddel