Elektroinštalačný materiál od firmy SCAME

oddel

Firma SCAME-SK vznikla v roku 1996 ako jedna zo siedmich výrobných pobočiek firmy SCAME zabezpečujúcich výrobu asi 800 druhov výrobkov z celkového počtu 9000 druhov. Filozofia Scame je založená na jednoduchom princípe, na vytrvalom vyhľadávaní stále funkčnejších, praktickejších a bezpečnejších produktov.

Je založená na riešení malých i veľkých problémov viazaných na využívanie elektrickej energie, ako z hľadiska profesionálnych operátorov napr. programátorov alebo elektroinštalatérov, tak z hľadiska spotrebiteľov konečného výrobku. Je to princíp v ktorom sa odráža profesionalita, ktorá umožnila Scame exportovať Know-how a spolupracovať s najdôležitejšími svetovými spoločnosťami.

oddel

elektromateriál SCAME

ADAPTÉRY PRE PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE

Adaptéry sú vhodné na prispôsobenie prívodného vedenia k elektrickým zariadeniam. Napr. zmenou priemyselného typu zásuvky 230V na typ domový vhodný na pripojenie el. ručného náradia, ďalej adaptéry dvoj(a viac)cestné, atď.

SCAME - elektromateriál 2 BLOKOVANÉ ZÁSUVKY ADVANCE

Tento systém obsahuje kompletný sortiment prvkov potrených pre priemyselné inštalácia. Systém obsahuje modulové spojovacie skrinky s a bez DIN lišty, pre osadenie inštalačných prvkov a všetkých typov IEC309 zásuviek pre priemyselné použitie.

 

oddel

Stiahnite si aktuálny maloobchodný cenník ...

oddel