Elektromerové rozvádzače

ER jednoelektromerový jednosadzbový jednofázový rozvádzač

ER jednoelektromerový jednosadzbový jednofázový rozvádzač

Technické parametre:
Rozmery : 300x400x245mm
Menovité pracovné napätie : 230V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
E1R jednoelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač

E1R jednoelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač

Technické parametre:
Rozmery : 300x600x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
2E1R dvojelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač

2E1R dvojelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač

Technické parametre:
Rozmery : 400x600x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
E2R jednoelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač

E2R jednoelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač

Technické parametre:
Rozmery : 400x600x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
E2RZ jednoelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač zapustený

E2RZ jednoelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač zapustený

Technické parametre:
Rozmery : 400x600x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
E2R+3P jednoelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač s poistkami 3 x E-33

E2R+3P jednoelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač s poistkami 3 x E-33

Technické parametre:
Rozmery : 400x600x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
2E2R dvojelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač

2E2R dvojelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač

Technické parametre:
Rozmery : 400x800x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
E1RP jednoelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač v pilieri

E1RP jednoelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač v pilieri

Technické parametre:
Rozmery : 300x1200x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
E2RP jednoelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač v pilieri

E2RP jednoelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač v pilieri

Technické parametre:
Rozmery : 400x1200x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
2E1RP dvojelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač v pilieri

2E1RP dvojelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač v pilieri

Technické parametre:
Rozmery : 400x1200x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
2E2RP dvojelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač v pilieri

E2RP dvojelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač v pilieri

Technické parametre:
Rozmery : 400x1400x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
3E1R trojelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač

3E1R trojelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač

Technické parametre:
Rozmery : 600x600x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
3E2R trojelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač

3E2R trojelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač

Technické parametre:
Rozmery : 600x800x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
 

4E1R štvorelektromerový jednosadzbový trojfázový rozvádzač

Technické parametre:
Rozmery : 800x600x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel
 

4E2R štvorelektromerový dvojsadzbový trojfázový rozvádzač

Technické parametre:
Rozmery : 800x800x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C-S
Menovitý prúd : max. 40A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie : max. 25mm²
Uzatváranie dverí : □ 6x6mm

oddel