Prípojkové a rozpojovacie skrine

RIS0 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

RIS0 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

Technické parametre:
Rozmery : 600x300x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C
Menovitý prúd : max. 400A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44
Skratová odolnosť 25kA
Prívodné vedenie : max. 240mm²
Uzatváranie dverí : podľa STN 35 97 54

oddel
VRIS 0 Vonkajšia rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

VRIS 0 Vonkajšia rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

Technické parametre:
Rozmery : 600x300x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C
Menovitý prúd : max. 400A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44
Skratová odolnosť 25kA
Prívodné vedenie : max. 240mm²
Uzatváranie dverí : podľa STN 35 97 54
Dodávané s držiakmi na stĺp.

oddel
RIS1 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

RIS1 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

Technické parametre:
Rozmery : 600x400x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C
Menovitý prúd : max. 400A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44
Skratová odolnosť 25kA
Prívodné vedenie : max. 240mm²
Uzatváranie dverí : podľa STN 35 97 54

oddel
VRIS1 Vonkajšia rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

VRIS1 Vonkajšia rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

Technické parametre:
Rozmery : 600x400x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C
Menovitý prúd : max. 250A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44
Skratová odolnosť 25kA
Prívodné vedenie : max. 240mm²
Uzatváranie dverí : podľa STN 35 97 54
Dodávané s držiakmi na stĺp

oddel
RIS2 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

RIS2 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

Technické parametre:
Rozmery : 600x600x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C
Menovitý prúd : max. 400A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44
Skratová odolnosť 25kA
Prívodné vedenie : max. 240mm²
Uzatváranie dverí : podľa STN 35 97 54

oddel
RIS3 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

RIS3 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

Technické parametre:
Rozmery : 600x800x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C
Menovitý prúd : max. 400A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44
Skratová odolnosť 25kA
Prívodné vedenie : max. 240mm²
Uzatváranie dverí : podľa STN 35 97 54

oddel
RIS4 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

RIS4 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

Technické parametre:
Rozmery : 600x1100x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C
Menovitý prúd : max. 400A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44
Skratová odolnosť 25kA
Prívodné vedenie : max. 240mm²
Uzatváranie dverí : podľa STN 35 97 54

oddel
RIS5 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

RIS5 Rozpojovacia istiaca skrinka pre pripojenie priebežnej alebo koncovej el. siete

Technické parametre:
Rozmery : 600x1400x245mm
Menovité pracovné napätie : 230/400V, TN-C
Menovitý prúd : max. 400A
Menovitá frekvencia : 50Hz
Krytie : IP 44
Skratová odolnosť 25kA
Prívodné vedenie : max. 240mm²
Uzatváranie dverí : podľa STN 35 97 54

oddel